Sport bez barier - Fundacja Avalon zwiększa w Polsce dostępność miejsc treningowych dla osób z niepełnosprawnościami!