Fundacja Avalon udoskonala narzędzie przekazywania darowizn dla podopiecznych.