Fundacja Avalon uruchamia Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami