Fundacja Avalon dofinansowuje rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością ruchową