Niepełnosprawność nie ogranicza, dyskryminacja tak! – Fundacja Avalon walczy o równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami