Czas na podsumowanie drugiej edycji Miesiąca Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami Fundacji Avalon!