II Konferencja o życiu intymnym osób z niepełnosprawnością ruchową za nami!