Fundacja Avalon popiera społeczną kandydatkę na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich