Złoty Krzyż Zasługi dla Sebastiana Luty, prezesa Fundacji Avalon!