"Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami" – ważny społecznie raport Fundacji Avalon